Provozní řád RE-USE centra – místa pro opětovné využití předmětů

I. Základní údaje:

Umístění RE-USE centra: Mládežnická 423, 285 61 Žleby (sídlo technických pracovníků obce)

Provozovatel: Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby

Zodpovědná osoba: Tomáš Říha

Poskytovatel předmětu: občané obce Žleby, Vinaře a Hostovlice po předložení dokladu, který potvrdí místo trvalého pobytu

Hlavním cílem zřízení RE-USE centra je minimalizace vzniku odpadů. Centrum bylo zřízeno za účelem odběru znovu využitelných předmětů od jejich majitelů, kteří již pro danou věc nemají využití, ale předmět může posloužit někomu jinému. Předměty jsou dále nabízeny zdarma a to všem obyvatelům bez omezení místa pobytu.

II. Provozní údaje:

Otevírací doba RE-USE centra: po předchozí telefonické domluvě na telefonu 724 751 001, e-mail: udrzba@ouzleby.cz

III. Podmínky pro příjem věcí do RE-USE centra:

 1. Všechny předměty přijímané do RE-USE centra musí být čisté a funkční.
 2. RE-USE centrum přijímá níže uvedené předměty:
  1. Zařízení a vybavení domácnosti (keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, mechanické domácí spotřebiče ...).
  2. Obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče.
  3. Originální CD, DVD, gramofonové desky, knihy, časopisy, pohlednice….
  4. Hračky (vyjma textilních).
  5. Sportovní vybavení vyjma oblečení a bot (sáňky, lyže, brusle, boby, činky, míče, švihadla, odrážedla, koloběžky, jízdní kola…).
  6. Zahradní potřeby (kbelíky, zahradní náčiní, přepravky a bedýnky, vybavení pro chov zvířat jako jsou klece, akvária …).
  7. Drobný nábytek (židle, malé skříňky, dětský nábytek, poličky …).
 3. RE-USE centrum NEPŘIJÍMÁ tyto předměty: textil, textilní hračky, oděv a obuv (sběr šatstva je na území obce Žleby zajišťován prostřednictvím kontejnerů na textil, textil lze odevzdat i ve smluvních sběrných dvorech v Čáslavi a Třemošnici), matrace, zvířecí pelechy, zničené, nekompletní a nefunkční předměty, elektrospotřebiče (zpětný odběr elektrospotřebičů je zajišťován prostřednictvím nádoby na zpětný odběr u umístěné v budově OÚ nebo ve smluvních sběrných dvorech v Třemošnici a Čáslavi), předměty vykazující nebezpečné vlastnosti.

IV. Pravidla převzetí – předání předmětů:

 1. O přijmutí nabízených věcí a jejich zařazení do RE-USE centra má právo rozhodnout pouze oprávněná osoba – obsluha RE-USE centra. Odmítnout předmět může i bez udání důvodu.
 2. Jedná se o bezúplatné a nevratné předání předmětu. Předávající předáním předmětu do RE-USE centra ztrácí k předmětu veškerá vlastnická práva.
 3. Po předání do re-use centra je předmět zařazen do evidence re-use centra a následně nabízen na webových stránkách obce v online katalogu.
 4. V případě, že o předmět nebude zájem, bude odstraněn po 1 měsíci jako odpad v souladu se zákonem o odpadech a na náklady obce.
 5. Přebírající (zájemce o předmět) je povinen seznámit se před převzetím se stavem přebíraného předmětu. Převzetím předmětu bere přebírající na vědomí, že přebíraný předmět je věcí použitou a přebírajícímu nenáleží právo z vadného plnění, či právo na reklamaci, a to ani v případě zjištění skrytých vad u převzatého předmětu.
 6. Provozovatel re-use centra neodpovídá za škody na majitelku či újmu na zdraví způsobenou užíváním převzatého předmětu.
 7. Dárce (předávající) i příjemce (přijímající) je seznámen s tímto provozním řádem a předáním či převzetím předmětu stvrzuje, že provozní řád bere na vědomí a že mu rozumí.

Žlebech dne 1.8.2023

(c) 2023 Obecní úřad Žleby, přihlásit